ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΕΚΑΤΟΥ-ΧΑΙΔΑΡΙ

ΜΕΛΕΤΗ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ-ΑΝΕΓΕΡΣΗ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ