Μπορεί να είσαι ήδη μέσα στο σπίτι σου αλλά να μην έχεις έπιπλα. Εδώ είμαστε και εμείς με την υπηρεσία μελέτη επίπλωσης. Σου βρίσκουμε τα πιο κατάλληλα για το χώρο σου, σου προτείνουμε σημεία αγοράς ή σου τα σχεδιάζουμε. Μια υπηρεσία που υλοποιείται με χρέωση ανά επίσκεψη και την περιγραφή-συζήτηση στοιχείων ώστε να μπορέσεις να αναζητήσεις με αυτοπεποίθηση τα έπιπλα που θέλεις ή με την ανάληψη πλήρους μελέτης επίπλωσης. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται και on line. Συνδυάζεται και με την υπηρεσία Color Catcher ή το πλήρες πακέτο e-design για ένα ή περισσότερα δωμάτια.