Καμιά φορά λέω όλα είναι τα ίδια. Έρχομαι όμως μετά στο σπίτι μου και να… έχω αυτά που ξέρω πως φτιάχτηκαν για μένα.

testimonials